Geobud-Automatyka 
Rzeszów 35-500 
ul. Mikolajczyka nr 35 
(17) 86 37 237 

 
Kurtyny

Jakościowe zalety PCV:

  • odmiana standardowa szkliście przezroczysta
  • odmiana specjalna dla ochrony pomieszczeń chłodniczych
  • odmiana zielona dla ochrony stanowisk spawalniczych
  • odmiana czerwona na wstęgi boczne jako optyczne wyznaczenie granicy

Pojedyncze wstęgi dostarczane są zawsze z zaokrąglonymi krawędziami bocznymi.
W wersji standardowej zasłon, skrajne wstęgi wykonuje się zawsze jako przezroczyste, czerwone.
Materiał PCV - przetwarzalny ponownie w 100%.
Wykazuje następujące odporności temperaturowe:
Standard od -15oC do +50oC;
Polar od -40oC do +30oC.
Super polar od -60oC do +20oC
Kruchość temperaturowa wg DIN 53372. Odporność powierzchniowa czynna: >1010w.Maksymalna wysokość otworu mm Zalecana zasłona wstęgowa
Słaby przewiew
(wewnętrznie)
Silny przewiew
(zewnętrznie)
Typ Wielkość wstęg mm Wielkość
[%]
Zakładki
[mm]
2100 2000 2/80* 200x2 80 80
2500
3200
4000
2100
2500
3200

3/60
3/80*
3/100

300x2
300x3
300x3
60
80
100
90
120
150
5000
6000
>6000
3500
4500
>4500

4/60
4/80
4/100

400x4
400x4
400x4
60
80
100
120
160
200

 
<< wstecz Strona Główna info@automatyka.rzeszow.pl góra ^^
AUTOMATYKA