Geobud-Automatyka 
Rzeszów 35-500 
ul. Mikolajczyka nr 35 
(17) 86 37 237 

 
Systemy przeładunkowe
 

 

Dostarczamy i montujemy urządzenia kompletnych doków przeładunkowych jak również pojedyncze urządzenia w systemach przeładunkowych. Instalujemy rampy przeładunkowe nastawne typu mechanicznego jak też i hydraulicznego o różnych wymiarach i nośności. Wyposażamy doki przeładunkowe w kurtyny, poduszki (pneumatyczne piankowe) uszczelniające przestrzeń pomiędzy bramą a pojazdem. Montujemy podesty ruchome podnoszące o różnych wymiarach i nośności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podesty ruchome podnoszące są niezastąpione w miejscach, gdzie zastosowanie typowych urządzeń przeładunkowych jest niemożliwe z powodu braku technicznych możliwości ich zabudowy. Podesty przeznaczone są do transportu w pionie osób i towarów. Mocna konstrukcja tych podestów po ich złożeniu zezwala na przejazd po nich środkami transportowymi. Podesty ruchome podlegają przepisom Urzędu Dozoru Technicznego. Dopuszczenie UDT nr UD-094/2-97 dla podestów systemu Trapokung.

 

 

 

Rampy nastawne służą do wyrównania różnicy poziomów pomiędzy skrzynią ładunkową pojazdu a poziomem posadzki w budynku, zapewniają tym samym maksymalne skrócenie czynności przeładunkowych przy zastosowaniu mechanicznych wózków widłowych oraz ręcznych wózków paletowych. Realizacja potrzeb w tym zakresie może być spełniona poprzez rampy nastawne mechaniczne lub elektrohydrauliczne z systemem bezstopniowego wysuwu lub wychylnej wagi. Dodatkowe wyposażenie w postaci bocznych elementów wysuwnych, uszczelnień atmosferycznych, zabezpieczenia przeciwpoślizgowego, ocynkowanej konstrukcji, automatycznego powrotu do położenia spoczynkowego oraz innych czynią te urządzenia niezastąpionymi w nowoczesnych obiektach handlowych, centrach dystrybucyjnych, magazynach.

 

 

 

 

Kompletne stanowiska przeładunkowe wyposażone są w rampy nastawne, bramy przemysłowe, uszczelnienia bramowe oraz naprowadzacze kół. Uszczelnienia montowane są na fasadzie budynku i występują pod różnymi postaciami: fartuchowe, poduszkowe, a dla najbardziej wymagających pneumatyczne ze sterowaną elektrycznie dmuchawą powietrza. Uszczelnienia bramowe chronią pracowników i towary przed deszczem, śniegiem, przeciągami, kurzem. Znakomicie poprawiają komfort pracy i przynoszą wymierne korzyści finansowe z tytułu ograniczenia strat ciepła.

 

 
 
<< wstecz Strona Główna info@automatyka.rzeszow.pl góra ^^
AUTOMATYKA